მთავარი კატალოგი

ტრენინგები თბილისსა და რეგიონებში

ვიდეო გალერეა

მეწარმეთა სივრცე -2018

მეწარმეთა სივრცე -2018

მეწარმეთა სივრცე -2018

Yes-Georgia-ს ბენეფიციარები

ვლადიმერ ჯახაია

გვანცა საბაშვილი

ქეთევან ხვედელიძე

ნანა ჯიშიაშვილი