მთავარი კატალოგი

მეწარმეთა სივრცე 2018

სტუდენტების დასაქმების ფესტივალი

ტრენინგები თბილისსა და რეგიონებში

ამერიკა-საქართველოს მეგობრობის ფესტივალი

ახალგაზრდების დასაქმების ფორუმი

გლობალური მეწარმეობის კვირეული

Yes Georgia-ს ბენეფიციარები

ვიდეო გალერეა

მეწარმეთა სივრცე -2018

მეწარმეთა სივრცე -2018

მეწარმეთა სივრცე -2018

Yes-Georgia-ს ბენეფიციარები

ვლადიმერ ჯახაია

გვანცა საბაშვილი

ქეთევან ხვედელიძე

ნანა ჯიშიაშვილი