მეწარმეთა სივრცე - 2018

ღონისძიებამდე დარჩა 0 დღე

რეგისტრაცია კატალოგი

„ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარ-შესაძლებლობების, დასაქმებისა და შემოსავლის გენერირების მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში’’ (YES-Georgia) იწვევს ყველა დამწყებ მეწარმეს მეწარმეთა ფესტივალზე
"მეწარმეთა სივრცე - 2018!"